Åbningstider

Indstil åbningstider for kontoen og/eller på det enkelte kort. Derved kan du selv
styre i hvilke tidsrum, som kortene kan bruges i.
 
Bemærk at de valgte  begrænsninger i åbningstiden er gældende på Uno-X Truckanlæg, Uno-X og Bonus stationer i Danmark samt Preem i Sverige.
 Du er ikke længere logget ind på ErhvervsNet.

For at at bruge ErhvervsNet skal du logge ind igen.